Waimea Canyon - Kauai Stock Photos
Waipo'o Falls

Waipo'o Falls

Waipo'o Falls at Waimea Canyon, Kauai as seen from the Pu'u Ka Pele lookout.

Waimea CanyonWaipo'o FallsKauaiHawaiiwaterfallcanyon